ขอแจ้งช่วงเวลาปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า
ระหว่างเวลา 22:00 น. - 23:30 น. สามารถทำธุรกรรมได้แต่ระบบจะช้าในช่วงเวลาดังกล่าว
ระหว่างเวลา 23:30 น. - 24:00 น. ไม่สามารถทำธุรกรรม
ระหว่างเวลา 05:00 น. - 05:3 0 น. สามารถทำธุรกรรมได้แต่ระบบจะช้าในช่วงเวลาดังกล่าว

DEFAULT - USER LOGIN
User ID
Password
Note : The characters are CASE SENSITIVE.


Download วิธีการตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน


Download Fonts สำหรับใช้งานระบบ


คู่มือการใช้งาน พรบP&O Global Technologies (Thailand) Co.,Ltd.

87 M.Thai Tower, 17 Floor All Seasons Place, Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Phone (662)6541455 (auto 10 lines) Fax (662)6541450